Per a aquells administradors de bases de dades que hagin de tractar amb un tal Dynamics Ax 2009 i els seus sequaços (desenvolupadors, consultors, etc ) Deixo aquí un parell de cosetes que s'han de saber (o et han de dir) quan unim ax2009 i sql server 2008. De vegades es pot apuntar a la base de dades com a font del problema però no sempre és així. Alguns requeriments a tenir en compte per a la instal lació de Ax2009 són que l'usuari amb el que vulguin accedir per fer la instal lació ha de ser usuari de DOMINI i en SQL Server ha de ser membre de rol dbcreator i securityadmin per poder crear la nova base de dades des l'instal lador de Ax. Un cop instal lat (o durant el procés d'instal lació) els problemes amb la base de dades que ens podem trobar poden ser: 

Cas 1:
Un altre problema conegut a la sincronització de dades es pot produir per la falta de permisos. El missatge diu alguna cosa així:

"Cannot execute a data definition language command on  ().
The SQL database has issued an error.
Problems during SQL data dictionary synchronization.
The operation failed.
Synchronize failed on 1 table(s)"

Aquest cas en concret es soluciona donant permisos db_ddladmin sobre la base de dades en qüestió. Segons el document oficial d'instal·lació de Dynamics Ax 2009 l'usuari de AOS ha de  tenir els rols db_ddladmin, db_datareader, i db_datawriter  sobre su base de datos activados para que todo funcione correctamente.

Cas 2:
Pot passar que en Ax2009 en afegir un camp sobre una taula pot no reflectir-se en la base de dades però sí en el Aôt 
de Axapta. Si és una cosa que passa només amb aquest camp, o més bé amb aquest tipus de camp (Extended Data Type) la base de dades no té res a veure. El problema segurament és que la funcionalitat de la que penja aquest tipus de camp aquesta deshabilitada. Això sol passar en una nova instal lació on no s'ha activat res (Gràcies Alexandre per l'ajuda!! ).

En un altre post espero comentar quins són els passos que segueix Ax quan sincronitza una taula.