iWay, de Information Builders

iWay és la denominació que reben les solucions d'integració i integritat de dades de Information Builders. La suite d'integració de iWay està basada en tecnologia J2EE, i també es pot desplegar en el núvol per utilitzar en mode iPaaS (Integration Platform as a Service).

Plataforma ETL de iWay

 

Programari d'Integració iWay

Les eines d'integració de iWay poden utilitzar com solucions independents, o per complementar infraestructures existents usant IBM WebSphere, Microsoft .NET, SAP NetWeaver, i Oracle Fusion. Aquest enfocament permet a les organitzacions accelerar la construcció d'arquitectures d'integració. La architectura suporta tant integració en temps real, com integració orientada a web o web services, o guiada per esdeveniments.

La ETL permet la integració de dades en temps real i disposa d'un catàleg de més de 300 components d'integració preconstruidos que es poden consultar en aquesta llista d'adaptadors d'integració . L'entorn de desenvolupament està basat en Eclipse i està completament integrat amb les suites de Qualitat de Dades i de Dades Mestres de iWay.

Aquesta suite d'integració disposa d'un panell per monitorització i gestió centralitzada d'aplicacions, utilitza ESB (Enterprise Service Bus) per poder integrar-se amb ESB s de tercers i proveir integració basada en esdeveniments. Ofereix capacitats de replicació de dades en temps real, un gestor B2B d'informació i aplicacions de tercers, transformacions de formats com EDI, HIPAA, SWIFT, FWF, CSV, XML .., suport per utilitzar diversos estàndards de seguretat com SSL / TLS, AS / 2, S / FTP, FTP / S .., processament de missatges en paral·lel i gestió de la llibreria de components per a reutilització.
 

 

Herramienta de integración iWay ETL

 

 

Suite iWay Data Quality Management

La suite iWay de Gestió de la qualitat de Dades disposa d'eines per a la creació de perfils (profiles), unió, fusió, neteja i enriquiment de dades, i d'un motor automatitzat que, aplicant regles de negoci predefinides, valida i corregeix la informació classificada com incorrecta.

Disposa també d'un tallafocs de qualitat de dades per validar i corregir les dades d'entrada en temps real.

Màster Data Management i Data Governance

El Gestor de Dades Mestres o MDM consolida la informació mantenint les dades mestres en un únic repositori disponible per a tota l'organització. Disposa, entre altres, de solucions verticals de finances, salut, fabricació i minoristes.

Les eines iWay de Data Governance conformen un sistema integrat que regula les dades que es recopilen, utilitzats en els processos de negoci, i els que entren a les aplicacions i bases de dades operacionals, o les que accedeixen els usuaris.

Permeten un seguiment de qualitat, amb supervisió i control en temps real, dels problemes de qualitat de la dada que requereix correccions manuals.

 

 


Recursos sobre iWay

Pàgina de producte de Information Builders