El responsable de tresoreria i el cash management

El tresorer (del lat. Thesaurarĭus), definit per la RAE com la persona encarregada de custodiar i distribuir els cabals d'una dependència pública o particular, és una figura clau en qualsevol organització empresarial, que té especial rellevància en contextos de crisi en què cal administrar molt eficientment la tresoreria de la societat.

A les grans organitzacions conflueixen en la persona responsable de la gestió de tresoreria totes les operacions de compra i venda a les que s'apliquen fons o els generen, de manera que aquest ha de treballar en estreta relació amb els responsables de comptes a pagar i comptes a cobrar de l'empresa.

 

Blog Sage Experience

 

El Cash Management:

El terme Cash Management va més enllà de la traducció literal que suposa la gestió de tresoreria, englobant qualsevol operació susceptible de materialitzar-se en diners.

Per a la correcta gestió dels recursos de l'empresa cal anar més enllà de la simple gestió de l'efectiu, cal anticipar-se a les necessitats de fons abans que aquestes es facin manifestes mitjançant pressupostos de tresoreria, analitzar i actuar sobre les desviacions del pressupost quan es produeixin, cal tenir una visió global de tot el circuit que segueix els diners a l'empresa i ser molt àgil en el moviment de fons. A més engloba el conjunt de tècniques utilitzades per gestionar els fluxos monetaris i la posició de tresoreria, així com el conjunt d'activitats encaminades a reduir el capital circulant al mínim imprescindible per tal d'incrementar el rendiment dels fons de l'empresa.

Principis del Cash Management:

  • Els fluxos de sortida han d'estar en consonància amb els d'entrada.
  • Els cobraments a l'empresa han d'estar controlats i produir-se en el menor termini possible.
  • Els pagaments s'han de retardar-se en la mesura del possible, però sempre complint amb la legalitat vigent, màxim 60 dies segons la Llei 15/2010, de 5 de juliol per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
  • La liquiditat ha de gestionar-se i aplicar-se tenint en compte rendibilitat i disponibilitat.
  • Cal tenir en compte el cost alternatiu dels diners en el temps, ja que no és el mateix cobrar avui que demà i en quantitats importants el cost del retard pot ser important.
  • Cal optimitzar i gestionar el "float" de les operacions, ja que des del moment de venciment dels deutes comercials fins que el cobrament es fa efectiu, poden donar-se dos tipus de retards el comercial i el financer. El primer per demora en el pagament per part del client i el "float financer" pel retard a conseqüència de la forma d'ingrés bancari, ja que per exemple en els cobraments per xecs o pagarés es produeixen retards d'entre dos o tres dies si són d'una altra entitat i que poden arribar fins i tot a superar els 15 dies en el cas de xecs emesos a l'estranger.
  • S'han de tenir molt en compte les diferències en les dates de valoració de les operacions ja que en cas contrari poden generar interessos per descobert.
  • Cal tenir els comptes imprescindibles i amb el saldo necessari per complir amb els compromisos de pagament, ja que no és una cosa estranya que en moltes empreses hi hagi comptes inoperatives, amb saldos, on els únics apunts són comissions bancàries. Cal procurar no mantenir saldos ociosos.

T'ajudem a portar un millor control de la tresoreria de la teva empresa, optimitzant tots els recursos de què disposes. Amb les solucions Sage, tindràs d'un sol cop d'ull, tota la informació que necessites per prendre decisions. Tria la teva en base al teu número de treballadors o si ets una administració pública o una empresa privada.

 

 


Se'm va passar pel cap estudiar periodisme, però em decanti per Empresarials. Després de més d'una dècada treballant en diferents llocs a l'àrea Administrativa i Financera, ara transformo la meva experiència en lletres. Escric en Pimes i Autònoms i BBVA amb la teva empresa. Em podeu trobar a Linkedin


 

Font: Blog Sage

Imatge de: tao_zhyn