TOP software Integració de dades

Azure Data Factory

SAP Integration Suite és una solució completa d'integració de dades B2B en el núvol que permet agilitzar processos empresarials.

Proporciona integració entre SAP Business Suite i sistemes de tercers, permitiéndo gestionar dades de diferents fonts en temps real, així com l'Intercanvi de dades entre sistemes ERP i sistemes externs, o la integració de diferents sistemes ERP dins de l'empresa.

Talend Data Fabric

Talend Data Fabric és un programari d'integració de dades que permet als usuaris combinar i manipular dades de múltiples fonts en entorns tant en el núvol com locals.

Permet als usuaris connectar els diferents tipus de dades, inclosos els estructurats, els no estructurats i els semiestructurados de múltiples fonts.

 

Denodo Platform

Denodo Platform és una plataforma d'integració,  gestió i anàlisi de dades. Ofereix una àmplia gamma de capacitats per a ajudar a accelerar el desenvolupament i el desplegament d'aplicacions basades en dades en un entorn empresarial.

SQL Server Integration Services

SQL Server Integration Services (SSIS) és un component de Microsoft SQL Server que ajuda les organitzacions a integrar les dades de diverses fonts en una única ubicació. Proporciona un entorn amigable per al disseny, el desenvolupament i l'execució de tasques d'integració de dades

SSIS agilitza el procés de moure dades entre aplicacions, bases de dades i arxius. Proporciona una plataforma consistent per a integrar tot tipus de dades estructurades i no estructurats.

IBM Cloud Pak for Data

IBM Cloud Pak for Data és una solució de gestió de dades basada en el núvol que permet gestionar, protegir i analitzar les dades en un sol lloc i gestionar el cicle de vida complet de les dades.

S'integra amb una àmplia gamma d'aplicacions, incloses les bases de dades SAP i Oracle, així com amb bases de dades de codi obert com MySQL i PostgreSQL.

Les principals característiques d'IBM Cloud Pak for Data inclouen:

  • Una única plataforma amb una experiència d'usuari unificada per a crear, gestionar i protegir les dades.

 

Oracle Master Data Management

Oracle MDM Product Hub

La suite de programari de Màster Data Management (MDM) d'Oracle té per objectiu la consolidació i manteniment de les dades mestres de la companyia per a la seva posterior distribució a les aplicacions analítiques i operacionals de l'empresa.

La plataforma inclou aplicacions de programari específiques per gestionar les dades mestres de clients, proveïdors, productes i dades financeres, entre d'altres...

Informatica Powercenter

Informatica Powercenter és una plataforma d'integració de dades que ajuda a connectar, gestionar i utilitzar dades en aplicacions, bases de dades, cloud i dispositius mòbils.

Powercenter és un producte que unifica la integració i la gestió de dades, la gestió de dades mestres (MDM) i la qualitat i el govern de dades. Permet als usuaris accedir, integrar i enriquir les dades de qualsevol font i crear una única versió de la veritat.

SAP Integration Suite

SAP Integration Suite és una solució completa d'integració de dades B2B en el núvol que permet agilitzar processos empresarials.

Proporciona integració entre SAP Business Suite i sistemes de tercers, permitiéndo gestionar dades de diferents fonts en temps real, així com l'Intercanvi de dades entre sistemes ERP i sistemes externs, o la integració de diferents sistemes ERP dins de l'empresa.

Les principals característiques de SAP Integration Suite inclouen:

Oracle Cloud Infrastructure Data Integration

Oracle Cloud Infrastructure Data Integration és una solució d'integració de dades basada en el núvol que permet moure dades entre Oracle Cloud Infrastructure i altres serveis en el núvol, com Amazon Web Services (AWS).

Permet a les empreses aprofitar l'elasticitat i l'escalabilitat de la computació en el núvol i, al mateix temps, integrar els seus recursos locals existents. Així és possible migrar aplicacions i càrregues de treball entre entorns sense haver de reconstruir-les completament.

Les característiques principals d'aquest producte inclouen: