Software de Datos y Analítica Avanzada

Data Science

R

R Development Studio
R és una suite open source d'utilitats i un llenguatge de programació per a manipulació de dades, càlculs estadisticos, analítica i visualització de gràfics.

L'entorn és fàcilment ampliable amb nous paquets (estadisticos, de gràfics, analítics, etc.) aportats per la comunitat d'usuaris i desenvolupadors de R...

MATLAB online

MATLAB és un llenguatge de programació i un entorn informàtic d'alt rendiment per al desenvolupament d'algorismes, la visualització de dades, l'anàlisi de dades i el càlcul numèric. Combinant característiques de programació d'alt nivell amb tipus de dades dinàmiques, MATLAB proporciona un entorn que permet crear ràpidament prototips d'idees i desenvolupar programari per a resoldre problemes d'analítica i càlcul tècnic...

TIBCO Data Science

TIBCO Data Science és un conjunt d'eines per a simplificar i ampliar el procés d'exploració i descobriment de dades. TIBCO Data Science permet crear fàcilment models predictius, optimitzar la presa de decisions i obtenir informació de les dades. És ideal per a les empreses que necessiten obtenir un millor control sobre les dades que estan recopilant i convertint en coneixement...

Dataiku

Dataiku DSS

Dataiku és una plataforma de ciència de dades col·laborativa que permet als usuaris preparar, analitzar i modelar dades en un entorn de visualització intuïtiu. Amb Dataiku, els usuaris poden treballar en projectes de ciència de dades de manera col·laborativa, compartir informes i models, i automatitzar el flux de treball de les dades per a accelerar el temps de presa de decisions...

Databricks

Databricks és una plataforma de programari basada en el núvol per a l'enginyeria de dades, la ciència de dades i l'aprenentatge automàtic. Ofereix un entorn escalable per a executar aplicacions de dades d'alt rendiment, i suport per a grans conjunts de dades i alts volums de processament de dades...

H2O.ai

H2O.ai

H2o.ai és un programari d'aprenentatge automàtic que s'utilitza per a construir i desplegar models d'anàlisi predictiva. H2o.ai proporciona una interfície fàcil d'usar que permet als usuaris construir i entrenar models d'aprenentatge automàtic sense escriure codi. Això pot fer-se utilitzant algorismes integrats o important algorismes personalitzats de R i Python...

IBM Watson Studio

IBM Watson Studio és una eina de desenvolupament cognitiu que permet incorporar actius de dades existents a la plataforma Watson, crear models personalitzats mitjançant aprenentatge automàtic, crear nous serveis mitjançant API cognitives i donar suport a interfícies de llenguatge natural en les aplicacions, així com analitzar, visualitzar i interpretar les dades. 

Watson Studio s'ofereix dins de les eines d'IBM Cloud Pak for Data.

Google Cloud AI

Google Cloud AI Platform és un conjunt complet d'eines per a crear, desplegar i gestionar aplicacions d'aprenentatge automàtic, o integrar-les en aplicacions pròpies. Inclou models preentrenados que poden utilitzar-se de manera immediata o personalitzar-se per a satisfer necessitats específiques de les empreses, així com una àmplia varietat de serveis integrats que poden utilitzar-se junts o per separat per a crear qualsevol tipus d'aplicació.

Ofereix com a característiques principals:

Azure Machine Learning

GlobalGest ERP

Azure Machine Learning és una plataforma basada en el núvol que permet als usuaris crear, entrenar i desplegar models d'aprenentatge automàtic i anàlisi predictiva sense haver de preocupar-se per la infraestructura subjacent. La plataforma facilita la creació i l'entrenament de models de dades, que després poden desplegar-se de diverses maneres i utilitzar-se en múltiples aplicacions...