TOP software Data Science

IBM Watson Studio

IBM Watson Studio és una eina de desenvolupament cognitiu que permet incorporar actius de dades existents a la plataforma Watson, crear models personalitzats mitjançant aprenentatge automàtic, crear nous serveis mitjançant API cognitives i donar suport a interfícies de llenguatge natural en les aplicacions, així com analitzar, visualitzar i interpretar les dades. 

Watson Studio s'ofereix dins de les eines d'IBM Cloud Pak for Data.

Dataiku

Dataiku DSS

Dataiku és una plataforma de ciència de dades col·laborativa que permet als usuaris preparar, analitzar i modelar dades en un entorn de visualització intuïtiu. Amb Dataiku, els usuaris poden treballar en projectes de ciència de dades de manera col·laborativa, compartir informes i models, i automatitzar el flux de treball de les dades per a accelerar el temps de presa de decisions...

TIBCO Data Science

TIBCO Data Science és un conjunt d'eines per a simplificar i ampliar el procés d'exploració i descobriment de dades. TIBCO Data Science permet crear fàcilment models predictius, optimitzar la presa de decisions i obtenir informació de les dades. És ideal per a les empreses que necessiten obtenir un millor control sobre les dades que estan recopilant i convertint en coneixement...

Azure Machine Learning

GlobalGest ERP

Azure Machine Learning és una plataforma basada en el núvol que permet als usuaris crear, entrenar i desplegar models d'aprenentatge automàtic i anàlisi predictiva sense haver de preocupar-se per la infraestructura subjacent. La plataforma facilita la creació i l'entrenament de models de dades, que després poden desplegar-se de diverses maneres i utilitzar-se en múltiples aplicacions...

Google Cloud AI

Google Cloud AI Platform és un conjunt complet d'eines per a crear, desplegar i gestionar aplicacions d'aprenentatge automàtic, o integrar-les en aplicacions pròpies. Inclou models preentrenados que poden utilitzar-se de manera immediata o personalitzar-se per a satisfer necessitats específiques de les empreses, així com una àmplia varietat de serveis integrats que poden utilitzar-se junts o per separat per a crear qualsevol tipus d'aplicació.

Ofereix com a característiques principals:

H2O.ai

H2O.ai

H2o.ai és un programari d'aprenentatge automàtic que s'utilitza per a construir i desplegar models d'anàlisi predictiva. H2o.ai proporciona una interfície fàcil d'usar que permet als usuaris construir i entrenar models d'aprenentatge automàtic sense escriure codi. Això pot fer-se utilitzant algorismes integrats o important algorismes personalitzats de R i Python...

MATLAB online

MATLAB és un llenguatge de programació i un entorn informàtic d'alt rendiment per al desenvolupament d'algorismes, la visualització de dades, l'anàlisi de dades i el càlcul numèric. Combinant característiques de programació d'alt nivell amb tipus de dades dinàmiques, MATLAB proporciona un entorn que permet crear ràpidament prototips d'idees i desenvolupar programari per a resoldre problemes d'analítica i càlcul tècnic...

R

R Development Studio
R és una suite open source d'utilitats i un llenguatge de programació per a manipulació de dades, càlculs estadisticos, analítica i visualització de gràfics.

L'entorn és fàcilment ampliable amb nous paquets (estadisticos, de gràfics, analítics, etc.) aportats per la comunitat d'usuaris i desenvolupadors de R...

Amazon SageMaker

Amazon SageMaker és una solució d'aprenentatge automàtic que permet a científics de dades i desenvolupadors crear, entrenar i implementar models d'aprenentatge automàtic. És compatible amb l'aprenentatge per lots i en línia, i ve amb algorismes preconstruidos per a casos d'ús comuns.

Compta amb una interfície d'usuari intuïtiva, potents algorismes i una infraestructura de nivell empresarial que li permet crear la seva solució d'aprenentatge automàtic sense haver de ser un expert en infraestructura en el núvol o aprenentatge profund.