TOP software Business Intelligence

IBM Cognos Analytics

IBM Cognos Analytics

IBM Cognos Analytics és l'eina d'analítica d'autoservei d'IBM, que permet a l'usuari de negoci crear els seus propis informes departamentals i empresarials, i quadres de comandament de manera guiada, des d'un entorn web, i compartir-los també per web...

SAS Enterprise BI Server

SAS Web Report StudioSAS Enterprise BI Server és una plataforma de Business Intelligence que proporciona accés a informes via web, l'origen de dades de la qual poden ser models relacionals o galledes OLAP de SAS.

Amb SAS Enterprise BI es poden crear informes i quadres de comandament interactius, amb una gran varietat de gràfics, capacitat de personalització per rols i usuaris, i possibilitat de generació d'alertes d'escriptori...

Infor BI

Suite Infor BI - Cuadro de mando

Infor BI és la plataforma de Business Intelligence de Infor. La suite funciona de manera independent al ERP de Infor, una cosa similar al que ocorre en SAP amb el ERP i el BI Business Objects, però els clients del ERP compten amb l'avantatge de poder accedir a models preconstruídos prenent Infor ERP com a origen de dades...

Tableau Public

Galería de Tableau Public

Tableau Public és una iniciativa de Tableau que permet utilitzar una versió gratuíta de Tableau Desktop ​​​​​​​per a crear visualitzacions que després es poden pujar a un espai personal en el núvol (el cloud de Tableau) i compartir-les amb qualsevol que tingui accés a internet. La web de Tableau Public crea així una comunitat d'autors de visualitzacions que són exposades en la galeria de la web...

Tableau Server

Tableau Server y dispositivos móbiles

Tableau Server és el software de servidor de Tableau, que permet allotjar els informes i quadres de comandament desenvolupats amb Tableau Desktop, per a accedir a ells des de diferents ordinadors i dispositius de l'organització, i gestionar la seguretat per usuaris i grups. Tableau Server permet incrustar informes en altres aplicacions com Salesforce o Sharepoint...

TIBCO Jaspersoft

Dashboard de rendimiento con TIBCO JaspersoftJaspersoft és la plataforma de reporting de BI adquirida per TIBCO per a completar la seva portfolio de solucions de BI i Analítica empresarial.

Jaspersoft és una suite de Business Intelligence el nucli de la qual és programari open source. La plataforma de BI proporciona eines per a la creació d'una capa de metadades sobre la qual es creen informes de detall, analítics o quadres de comandament...

Qlik Sense Enterprise

Qlik Sense DesktopQlik Sense Enterprise és una plataforma d'anàlisi visual d'aplicacions i quadres de comandament d'anàlisi guiada, anàlisi integrada i generació d'informes. Qlik Sense Enterprise permet la visualització de manera autònoma per a analistes i usuaris de negoci.

La plataforma crea un marc de treball governat que garanteix la seguretat en l'accés a les dades i facilita l'escalabilitat...

Diver Platform

Cuadro de mando de Diver Platform, de Dimensional Insight

Diver Platform és la suite de Business Intelligence de Dimensional Insight.

La plataforma té una eina de ETL per a realitzar càrregues de dades des de diferents orígens, una altra per a crear models de dades multidimensionals sobre els quals es poden construir després els informes operatius, d'anàlisis i quadres de comandament...

TIBCO Spotfire

Pantalla de gráficos de TIBCO Spotfire Desktop

TIBCO Spotfire es la solució de descobriment de dades y BI de autoservei de TIBCO. Spotfire està dissenyat perquè el propi usuari de negoci pugui obtenir dades i crear els seus propis informes i processos analítics amb independència del departament de IT...

Jedox suite

Jedox BI CM

La plataforma Jedox de BI i CPM treballa sobre una base de dades OLAP in-*memory per a crear galledes multidimensionals de lectura i escriptura i donar així suport a les eines de reporting i planificació de Jedox.
Jedox incorpora un software de ETL per a carregar dades dels sistemes transaccionals a les galledes OLAP, amb processos de càrrega preconfigurados per a convertir fulles de treball d'Excel en galledes multidimensionals...