TOP software Business Intelligence

Diver Platform

Cuadro de mando de Diver Platform, de Dimensional Insight

Diver Platform és la suite de Business Intelligence de Dimensional Insight.

La plataforma té una eina de ETL per a realitzar càrregues de dades des de diferents orígens, una altra per a crear models de dades multidimensionals sobre els quals es poden construir després els informes operatius, d'anàlisis i quadres de comandament...

Tableau Public

Galería de Tableau Public

Tableau Public és una iniciativa de Tableau que permet utilitzar una versió gratuíta de Tableau Desktop ​​​​​​​per a crear visualitzacions que després es poden pujar a un espai personal en el núvol (el cloud de Tableau) i compartir-les amb qualsevol que tingui accés a internet. La web de Tableau Public crea així una comunitat d'autors de visualitzacions que són exposades en la galeria de la web...

TIBCO Spotfire

Pantalla de gráficos de TIBCO Spotfire Desktop

TIBCO Spotfire es la solució de descobriment de dades y BI de autoservei de TIBCO. Spotfire està dissenyat perquè el propi usuari de negoci pugui obtenir dades i crear els seus propis informes i processos analítics amb independència del departament de IT...

SAP BusinessObjects BI

SAP Business Objects BISAP BusinessObjects BI és la suite de Business Intelligence de SAP. El nucli d'aquesta completa plataforma és un entorn de Business Intelligence basat en metadades sobre models relacionals (aproximació ROLAP), els ‘Universos’ de BO..

Aquestes són les principals eines que componen la suite de BI de SAP...

Jedox suite

Jedox BI CM

La plataforma Jedox de BI i CPM treballa sobre una base de dades OLAP in-*memory per a crear galledes multidimensionals de lectura i escriptura i donar així suport a les eines de reporting i planificació de Jedox.
Jedox incorpora un software de ETL per a carregar dades dels sistemes transaccionals a les galledes OLAP, amb processos de càrrega preconfigurados per a convertir fulles de treball d'Excel en galledes multidimensionals...

SAS Visual Analytics

SAS Visual Analytics

SAS Visual Analytics és una solució d'analítica de negoci que permet explorar visualment totes les dades amb una interfície fàcil d'usar i accessible a usuaris de tots els nivells, sense necessitat de coneixements estadístics, tècnics o de disseny.

És una plataforma completa per a la visualizaciᅢᄈn analᅢᆳtica, la qual cosa permet identificar patrons i relacions de les dades que abans no eren evidents. Les capacitats interactives de BI i reporting d'autoservei es combinen amb la analᅢᆳtica avançada...

MicroStrategy

Dashboard Design MicroStrategy for TabletMicroStrategy és una plataforma de Business Inteligence del proveïdor independent del mateix nom que porta més de 25 anys implantant-se en empreses de grandària més aviat gran, i sent sempre considerada entre els líders de BI del mercat.

La configuració clàssica de MicroStrategy és d'un servidor que treballa sobre el Data Warehouse d'una base de dades relacional, en manera ROLAP, i que pot servir informes i dashboards a través d'entorn web, i també en aplicació Desktop, i a dispositius móbiles Apple i Android utilitzant apps natives...

Tableau Server

Tableau Server y dispositivos móbiles

Tableau Server és el software de servidor de Tableau, que permet allotjar els informes i quadres de comandament desenvolupats amb Tableau Desktop, per a accedir a ells des de diferents ordinadors i dispositius de l'organització, i gestionar la seguretat per usuaris i grups. Tableau Server permet incrustar informes en altres aplicacions com Salesforce o Sharepoint...