TOP software Bases de dades

Snowflake Cloud Data Platform

Snowflake és un servei totalment gestionat en el núvol, fàcil d'utilitzar, però amb una enorme capacitat per a càrregues de treball simultànies.

Snowflake proporciona capacitats per a data warehousing, data lakes, enginyeria de dades, ciència de dades, desenvolupament d'aplicacions de dades i intercanvi i consum de dades compartides de manera segura.

 

Google Cloud SQL

Cloud SQL proporciona una alternativa basada en el núvol a les bases de dades locals de MySQL, PostgreSQL i SQL Server.  Cloud SQL facilita el manteniment de la base de dades incloent el maneig d'aquestes  operacions...

Oracle Database

Oracle Database ofereix rendiment, escalabilitat, fiabilitat i seguretat tant en instal·lació on-*premise com en el núvol.

Oracle Database 19c és la versió actual a llarg termini, que a més proporciona el nivell més alt d'estabilitat de la versió i el termini més llarg per a assistència i correcció d'errors.

SAP HANA

 

SAP HANA és una base de dades in-*memory d'alt rendiment que accelera la presa de decisions i accions basades en dades en temps real i dona suport a totes les càrregues de treball, amb les analítiques avançades més àmplies sobre dades multimodel, on-*premise i en el núvol.

SAP HANA On Premise

La instal·lació de SAP HANA on premise ofereix suport al processament transaccional i analític per a volums:

Microsoft SQL Server

SQL Server Management Studio (SSMS)Microsoft SQL Server és el sistema gestor de base de dades relacional (RDBMS) clàssic de Microsoft, i una de les bases de dades més venudes del mercat.

La base de dades funciona en manera de servidor, però només pot instal·lar-se sobre servidors Windows, proporcionant els serveis d'accés i manipulació de dades i estructures, que es poden utilitzar des d'aplicacions o eines client com SQL Server Management Studio, SQLCmd, o eines de tercers que poden utilitzar connectors com ODBC, ADO.NET o OLE-DB per a executar comandos TSQL sobre SQL Server...

IBM DB2

Basada en IA, amb la finalitat d'obtenir més informació de valor i disponible en qualsevol lloc a través de la plataforma IBM Cloud Pak for Data...

Apache Hive

Editor de consultas SQL de Apache Hive

Hive és un programari que treballa sobre clústers de Hadoop creant una capa que permet al desenvolupador abstreure's de la gestió de fitxers HDFS i MapReduce mitjançant operacions de consulta de dades basades en SQL, amb el llenguatge HiveQL...

Apache Hadoop

Arquitectura de apache Hadoop

La llibreria de programari de Hadoop és un framework que permet el processament distribuído de jocs de dades de gran volum utilitzant clústers d'ordinadors o servidors, utilitzat models de programació senzilla.

Hadoop està dissenyat per a escalar fàcilment des de sistemes de servidors únics a milers de màquines...