Sage Murano ERP

Sage Murano ERP és l'ERP de Sage per a petites i mitjanes empreses, de 10 a 200 empleats, dels quals podrien treballar fins a 100 de manera concurrent.

Disposa de mòduls per gestionar les àrees de Finances, Projectes, Fabricació i Gestió, i ofereix funcionalitats addicionals com la comunicació bancària o la digitalització de factures, a més a més de la possibilitat d'integració amb Sage Laboral Murano i Sage CRM.

 

Pantalla de Sage Murano ERP

 

Detall de funcionalitats de Sage Murano

 • Control de les finances - Sage Murano ERP permet treballar els aspectes financers de l'empresa, des de l'alta de clients fins a la modificació de l'estructura empresarial.
   
 • Gestió comercial - Gestió dels circuits de compres i vendes, gestió de contractes, o conjunt de conceptes a facturar periòdicament als clients, amb lliure definició de preus, periodicitat i dates d'inici i final; gestió d'expedients, magatzems; Integració amb sistemes EDI.
   
 • Gestió de producció - Des de la definició d'escandalls fins al càlcul de minves i residus de fabricació, passant per la definició dels centres de treball, i totes les funcionalitats necessàries per a la gestió de la producció a l'empresa.
   
 • Gestió de projectes - Control i seguiment de la planificació temporal de projectes a partir de la definició del conjunt de tasques i subtasques que els componen. Control de la durada de tasques i recursos materials i humans assignats, i confecció de pressupostos detallats per capítols, subcapítols i partides i seguiment de la facturació al client.
   
 • Analítica de negoci - Sage Murano ERP inclou una solució d'intel·ligència empresarial per conèixer totes les dades, on es troben i realitzar anàlisis i informes dels indicadors del negoci per poder dur a terme una millor presa de decisions.
   
 • Gestió documental - Aquest programari permet classificar i emmagatzemar els documents de manera que sigui senzilla la seva localització. Sage Murano ERP facilita l'administració de la documentació.
   
 • Accessibilitat total - Els indicadors principals del quadre de comandament poden ser vistos des de qualsevol terminal amb accés a Internet.
   
 • Funcionalitats avançades - Escanejat i comptabilització automàtica de factures (iEscan), mobilitat per a tablets i smartphones, catàleg digital de productes (Sage Catàleg Murano), factura electrònica, EDI, cercador que permet agilitzar l'accés a la informació, integració amb Google Maps, gestor d'importacions, comunicacions XML, accés extern a processos de Sage Murano ERP i execució de processos batch (Sage Scheduler).
   
 • Integració amb altres solucions - Possibilitat d'integració amb punt de venda, comerç electrònic, CRM i gestió laboral i de recursos humans.

 

Més informació a la web de Sage