Dataprix es un portal de referencia sobre software y servicios IT para la empresa. Nuestra comunidad está integrada por profesionales y empresas IT interesados en compartir y difundir conocimiento y recursos sobre software y servicios de Tecnologías de la Información para las empresas.

Miembro desde hace

17 años 3 meses

Publicaciones

 • Adobe Photoshop

  Adobe Photoshop és una eina d'edició d'imatges altament avançada i versàtil que brinda als usuaris una àmplia gamma d'opcions per a crear i manipular imatges digitals. Des de l'edició bàsica fins a la creació d'imatges complexes, aquesta plataforma ofereix una àmplia varietat d'eines i efectes per a satisfer les necessitats de qualsevol projecte.

 • Adobe Photoshop

  Adobe Photoshop is a highly advanced and versatile image editing tool that provides users with a wide range of options for creating and manipulating digital images. From basic editing to complex image creation, this platform offers a wide variety of tools and effects to meet the needs of any project.

 • Adobe Photoshop

  Adobe Photoshop es una herramienta de edición de imágenes altamente avanzada y versátil que brinda a los usuarios una amplia gama de opciones para crear y manipular imágenes digitales. Desde la edición básica hasta la creación de imágenes complejas, esta plataforma ofrece una amplia variedad de herramientas y efectos para satisfacer las necesidades de cualquier proyecto.

 • Adobe Illustrator

  Adobe Illustrator is graphic design software that offers a wide range of features for creating accurate and attractive vector graphics. From its intuitive interface to its powerful editing tools, Illustrator is a popular choice among graphic designers, illustrators and advertising professionals.

 • Adobe Illustrator

  Adobe Illustrator és un programari de disseny gràfic que ofereix una àmplia gamma de característiques per a la creació de gràfics vectorials precisos i atractius. Des de la seva interfície intuïtiva fins a les seves potents eines d'edició, Illustrator és una opció popular entre dissenyadors gràfics, il·lustradors i professionals de la publicitat.

 • Adobe Illustrator

  Adobe Illustrator es un software de diseño gráfico que ofrece una amplia gama de características para la creación de gráficos vectoriales precisos y atractivos. Desde su interfaz intuitiva hasta sus potentes herramientas de edición, Illustrator es una opción popular entre diseñadores gráficos, ilustradores y profesionales de la publicidad.