Mysql: Checklist diari

 

 

A continuació deixo un petit post de com muntar un sistema automàtic de notificació via mail que ens indiqui quin és l'estat de la nostra base de dades. Per exemple el podem programar una mica abans de començar la nostra jornada laboral i abans de marxar o mentre estem de vacances (jaja. ..). Aquest exemple és sobre un Mysql 5.X corrent a Debian. Passos que segueix:

 • Revisió de temps d'activitat del servidor, memòria i espai de disc.
 • Revisió de les últimes còpies de seguretat o els logs de les mateixes
 • Obtenció de l'estat de la base de dades
 • Logs d'error de la base de dades.
 • Notificació via mail.

El sistema consisteix en construir un script que construeixi el nostre informe en un fitxer per després enviar-lo per correu. A més, en aquest exemple l'estat de la base de dades que obtinc amb mysqlreport *. Aquest ens dóna prou informació per saber que ha passat darrerament a la base de dades i podem detectar qualsevol problema si sabem quina és la línia base.

* Cura perquè està disponible a partir de la versió 5.x

Pas 1) Edició báscia de l'script base checklist.sh. Com es pot observar no té cap secret ja que es tracta només de redirigir sempre la sortida d'un ordre concret a un fitxer temporal que després adjuntem com a cos del mail o adjunt. El format i l'estil ja són coses de cada un ...

 

#!/bin/bash

#

# Checklist diari mysql

#

# Paràmetres

LOG=/scripts/checklist/check.txt

 

# A continuació comencen les accions van

TXT=''

SL=''

# Estat de la màquina

TXT='>>> 0.UPTIME'

echo $TXT > $LOG

w >> $LOG

# Memòria del servidor

TXT='>>> 1.MEMORIA'

echo $SL >> $LOG

echo $TXT >> $LOG

free -m >> $LOG

#Espai en disc

TXT='>>> 2.ESPAI EN DISC'

echo $SL >> $LOG

echo $TXT >> $LOG

df -h >> $LOG

# Darrers backups

TXT='>>>3.BACKUPS'

echo $SL >> $LOG

echo $TXT >> $LOG

ls -lh -t /var/backups_mysql/ >> $LOG

#Estat mysql

TXT='>>>4.ESTADO MYSQL'

echo $SL >> $LOG

echo $TXT >> $LOG

mysqlreport –user root –password pwd –all >> $LOG

 

# Notificació via mail

echo “Checklist”|mail .s “MYSQL > Checklist diari” ilmasacratore@dataprix.com < $LOG

# Esborrem fitxer temp

rm $LOG

 

 

 

Pas 2) Permisos d'execució i programació

En el cas de sistemes unix podem utilitzar crontab per programar l'execució, prèvia assignació de permisos d'execució al fitxer per a l'usuari que vagi a ficar-lo en la seva cron

Exemple de correu:

 

 

0.UPTIME
 09:00:01 up 13:20, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT

>>> 1.MEMORIA
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:      884    877     6     0     44    745
-/+ buffers/cache:     88    795
Swap:     737     0    737

>>> 2.ESPAI EN DISC
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       17G 8.4G 7.9G 52% /
tmpfs         443M   0 443M  0% /lib/init/rw
tmpfs         443M   0 443M  0% /dev/shm

>>> 3.BACKUPS
>>> 4.ESTAT MYSQL
MySQL 5.0.32-Debian_7et uptime 0 13:9:20    Wed Jul 14 09:00:01 2010

__ Key _________________________________________________________________
Buffer used  387.00k of 16.00M %Used:  2.36
 Current    1.84M      %Usage: 11.52
Write ratio   0.03
Read ratio    0.10

__ Questions ___________________________________________________________
Total      7.61k  0.16/s
 Com_     5.47k  0.12/s %Total: 71.93
 COM_QUIT    807  0.02/s      10.61
 DMS       665  0.01/s      8.74
 +Unknown    602  0.01/s      7.92
 QC Hits     61  0.00/s      0.80
Slow        6  0.00/s      0.08 %DMS:  0.90
DMS        665  0.01/s      8.74
 SELECT     648  0.01/s      8.52     97.44
 UPDATE      12  0.00/s      0.16     1.80
 DELETE      4  0.00/s      0.05     0.60
 INSERT      1  0.00/s      0.01     0.15
 REPLACE      0  0.00/s      0.00     0.00
Com_      5.47k  0.12/s      71.93
 show_create  1.15k  0.02/s      15.10
 show_status   797  0.02/s      10.48
 show_variab   797  0.02/s      10.48

__ SELECT and Sort _____________________________________________________
Scan      3.92k  0.08/s %SELECT: 605.09
Range        0  0.00/s      0.00
Full join      1  0.00/s      0.15
Range check     0  0.00/s      0.00
Full rng join    0  0.00/s      0.00
Sort scan      7  0.00/s
Sort range     1  0.00/s
Sort mrg pass    0  0.00/s

__ Query Cache _________________________________________________________
Memory usage 106.50k of 16.00M %Used:  0.65
Block Fragmnt  0.68%
Hits        61  0.00/s
Inserts      65  0.00/s
Prunes       1  0.00/s
Insrt:Prune   65:1  0.00/s
Hit:Insert   0.94:1

__ Table Locks _________________________________________________________
Waited       0  0.00/s %Total:  0.00
Immediate    1.32k  0.03/s

__ Tables ______________________________________________________________
Open        64 of  64  %Cache: 100.00
Opened     2.01k  0.04/s

__ Connections _________________________________________________________
Max used      3 of 100   %Max:  3.00
Total       810  0.02/s

__ Created Temp ________________________________________________________
Disk table   1.19k  0.03/s
Table      3.52k  0.07/s
File        5  0.00/s

 

 

Ara, a qui li agradi o sàpiga una mica del tema se li ocorren mil coses que afegir o coses que falten. Per algunes consultes concretes com a número de processos etc podem fer servir des línia de comandes mysqladmin-u <usuari>-p <clau> <opció> per obtenir més dades interessants ... Cada un que l'hi faci a la seva manera!!