Escriptori

R

R Development Studio
R és una suite open source d'utilitats i un llenguatge de programació per a manipulació de dades, càlculs estadisticos, analítica i visualització de gràfics.

L'entorn és fàcilment ampliable amb nous paquets (estadisticos, de gràfics, analítics, etc.) aportats per la comunitat d'usuaris i desenvolupadors de R...

MATLAB online

MATLAB és un llenguatge de programació i un entorn informàtic d'alt rendiment per al desenvolupament d'algorismes, la visualització de dades, l'anàlisi de dades i el càlcul numèric. Combinant característiques de programació d'alt nivell amb tipus de dades dinàmiques, MATLAB proporciona un entorn que permet crear ràpidament prototips d'idees i desenvolupar programari per a resoldre problemes d'analítica i càlcul tècnic...

Dataiku

Dataiku DSS

Dataiku és una plataforma de ciència de dades col·laborativa que permet als usuaris preparar, analitzar i modelar dades en un entorn de visualització intuïtiu. Amb Dataiku, els usuaris poden treballar en projectes de ciència de dades de manera col·laborativa, compartir informes i models, i automatitzar el flux de treball de les dades per a accelerar el temps de presa de decisions...

H2O.ai

H2O.ai

H2o.ai és un programari d'aprenentatge automàtic que s'utilitza per a construir i desplegar models d'anàlisi predictiva. H2o.ai proporciona una interfície fàcil d'usar que permet als usuaris construir i entrenar models d'aprenentatge automàtic sense escriure codi. Això pot fer-se utilitzant algorismes integrats o important algorismes personalitzats de R i Python...

MicroStrategy

Dashboard Design MicroStrategy for TabletMicroStrategy és una plataforma de Business Inteligence del proveïdor independent del mateix nom que porta més de 25 anys implantant-se en empreses de grandària més aviat gran, i sent sempre considerada entre els líders de BI del mercat.

La configuració clàssica de MicroStrategy és d'un servidor que treballa sobre el Data Warehouse d'una base de dades relacional, en manera ROLAP, i que pot servir informes i dashboards a través d'entorn web, i també en aplicació Desktop, i a dispositius móbiles Apple i Android utilitzant apps natives...

TIBCO Spotfire

Pantalla de gráficos de TIBCO Spotfire Desktop

TIBCO Spotfire es la solució de descobriment de dades y BI de autoservei de TIBCO. Spotfire està dissenyat perquè el propi usuari de negoci pugui obtenir dades i crear els seus propis informes i processos analítics amb independència del departament de IT...

Tableau Public

Galería de Tableau Public

Tableau Public és una iniciativa de Tableau que permet utilitzar una versió gratuíta de Tableau Desktop ​​​​​​​per a crear visualitzacions que després es poden pujar a un espai personal en el núvol (el cloud de Tableau) i compartir-les amb qualsevol que tingui accés a internet. La web de Tableau Public crea així una comunitat d'autors de visualitzacions que són exposades en la galeria de la web...

SAP BusinessObjects BI

SAP Business Objects BISAP BusinessObjects BI és la suite de Business Intelligence de SAP. El nucli d'aquesta completa plataforma és un entorn de Business Intelligence basat en metadades sobre models relacionals (aproximació ROLAP), els ‘Universos’ de BO..

Aquestes són les principals eines que componen la suite de BI de SAP...

Denodo Platform

Denodo Platform és una plataforma d'integració,  gestió i anàlisi de dades. Ofereix una àmplia gamma de capacitats per a ajudar a accelerar el desenvolupament i el desplegament d'aplicacions basades en dades en un entorn empresarial.