Informatica Powercenter

Informatica Powercenter és una plataforma d'integració de dades que ajuda a connectar, gestionar i utilitzar dades en aplicacions, bases de dades, cloud i dispositius mòbils.

Powercenter és un producte que unifica la integració i la gestió de dades, la gestió de dades mestres (MDM) i la qualitat i el govern de dades. Permet als usuaris accedir, integrar i enriquir les dades de qualsevol font i crear una única versió de la veritat.

També ofereix un conjunt complet d'eines que faciliten el disseny i el desenvolupament d'aplicacions orientades al negoci. Powercenter es basa en la provada plataforma Informatica Information Server (IIS), que ofereix seguretat multiusuari, opcions d'implantació flexibles, alta disponibilitat, escalabilitat i rendiment.

Powercenter ajuda a les organitzacions en les seves iniciatives de DevOps proporcionant-los eines per a gestionar l'automatització de la infraestructura de TU, el desenvolupament d'aplicacions, proves, desplegament i supervisió. L'eina també inclou scripts precreados que permeten als usuaris automatitzar tasques rutinàries com a conversions de bases de dades o processos ETL.

Informatica també ofereix diverses eines d'integració de dades en el núvol a través de Informatica Intelligent Cloud Services (IICS), que inclouen serveis com Cloud Data Integration, Cloud Integration Hub, Màster Data Management Cloud, Data Quality and Governance Cloud, Data Security Cloud o Ingestion at Scale.