Monday.com

 

Monday.com és una plataforma altament eficient per a la gestió de projectes i equips.

Amb una interfície intuïtiva i diverses funcions personalitzables, permet als usuaris planificar, organitzar i monitorar tasques i objectius de manera efectiva. A més, ofereix opcions d'integració amb altres eines i una àmplia varietat de plantilles per a diferents indústries.

En resum, Monday.com és una solució sòlida i completa per a la gestió de projectes en equip.


Principals característiques de Monday.com

 

  • Taulers visuals per a una representació gràfica dels projectes
  • Seguiment de tasques i calendaris
  • Personalització de workflows i assignació de responsabilitats
  • Integració amb altres eines empresarials
  • Plantilles preconfigurades per a diferents indústries

Recursos sobre Monday.com

Pàgina de producte Monday.com

Funcionalidad