Oracle Master Data Management

La suite de programari de Màster Data Management (MDM) d'Oracle té per objectiu la consolidació i manteniment de les dades mestres de la companyia per a la seva posterior distribució a les aplicacions analítiques i operacionals de l'empresa.

La plataforma inclou aplicacions de programari específiques per gestionar les dades mestres de clients, proveïdors, productes i dades financeres, entre d'altres.

Oracle MDM Product Hub

 

Concretament les aplicacions 'Hub' d'Oracle MDM són:

  • Oracle Customer Hub, per gestionar la informació de clients, adreces, contactes, etc.
  • Oracle Product Hub, per gestionar la informació de producte, característiques, introducció de nous productes ..
  • Oracle Supplier Hub, per gestionar la informació dels proveïdors i les seves diferents localitzacions.
  • Oracle Data Relationship Management, per gestionar les dades mestres financers.

     


Recursos sobre Oracle Master Data Management

Pàgina de producte d'Oracle MDM