SAP Integration Suite

SAP Integration Suite és una solució completa d'integració de dades B2B en el núvol que permet agilitzar processos empresarials.

Proporciona integració entre SAP Business Suite i sistemes de tercers, permitiéndo gestionar dades de diferents fonts en temps real, així com l'Intercanvi de dades entre sistemes ERP i sistemes externs, o la integració de diferents sistemes ERP dins de l'empresa.

Les principals característiques de SAP Integration Suite inclouen:

  • Accés eficaç a les dades en múltiples sistemes
  • Major transparència operativa i coneixement dels processos empresarials
  • Millora de la productivitat mitjançant interfícies optimitzades entre sistemes
  • Sòlides funcions de seguretat per a protegir les dades sensibles
  • Disseny i configuració senzills que redueixen els costos del projecte.
  • Suport per a metodologies de desenvolupament i testing tradicionals
  • Desplegament ràpid de nous projectes utilitzant configuracions i plantilles preconstruidas
  • Connexió perfecta amb SAP HANA