Sage CRM

Sage CRM és el programari de Gestió de la Relació amb els Clients de Sage, dirigit a empreses de fins a 500 empleats, que permet gestionar contactes i agendes de clients, automatitzar les tasques repetitives del cicle de vendes, realitzar un seguiment de les campanyes de màrqueting i de l'atenció al client.

Sage CRM està disponible tant per a instal·lació en servidor / s de l'empresa com en versió Cloud (Sage CRM Cloud), encara que la versió de programari 'local' disposa d'algunes funcionalitats més avançades, com la integració amb Sage Murano ERP.

Sage CRM

 

Detall de funcionalitats de Sage CRM

  • Gestió de contactes i agenda - Sage CRM permet unificar la informació de clients (dades generals de l'empresa, persones de contacte, adreces, telèfons, adreces de correu electrònic) en un únic lloc, font d'informació sobre clients i potencials. La gestió de l'agenda, permet organitzar activitats personals i les d'equips de forma col·laborativa i registrar les reunions, trucades, emails ... en l'històric de comunicacions de cada client.
     
  • Sage CRM per a Comercial - Orientat a oportunitats de vendes. La visió global d'oportunitats en curs (pipeline) permet seleccionar les més rendibles i dedicar-hi els esforços comercials, sense perdre de vista la resta. Combinat amb les previsions de vendes s'obté una visió a mitjà termini de l'evolució futura de les vendes, per poder prendre decisions de negoci sobre la base de dades reals. Els fluxos de procés permeten sistematitzar les etapes del cicle de vendes i automatitzar tasques repetitives.
     
  • Sage CRM per a Màrqueting - Permet gestionar campanyes de màrqueting, planificant en detall, controlant els costos i mesurant el resultat i retorn de les accions. Permet adequar els missatges als destinataris i al moment, gràcies a les eines de segmentació. Estén la conversa amb clients i potencials de les xarxes socials, gràcies a les capacitats de Social CRM, i interactua amb ells de forma col·laborativa.
     
  • Sage CRM per a Atenció al Client - Permet gestionar les activitats del departament d'Atenció al Client. Registra incidències, consultes, queixes, reclamacions, ... assegurant que totes es gestionin adequadament i no quedi cap per resoldre, gràcies al sistema d'alertes. Es pot automatitzar el procés de resolució d'incidències gràcies als fluxos de procés. El portal d'autoservei permet podràs oferir opcions de contacte 24x7 als clients.