Com fer anàlisi de la competència i buscar les millors paraules clau

SEMrush, una de les eines SEO imprescindibles, ens pot ajudar a millorar el posicionament SEO permetent fer un seguiment sobre les paraules clau que ens estan funcionant i les que no i, el que és més important, esbrinar si aquestes paraules li estan funcionant a la nostra competència i si són paraules molt buscades.

Així, amb aquesta anàlisi de la competència, podrem valorar per quines paraules clau hem d'apostar en la nostra estratègia de posicionament orgànic, quines és millor descartar, i com hauríem d'adaptar les nostres publicacions i organitzar la nostra estratègia d'enllaços, interns i externs, per millorar el posicionament d'aquestes paraules en els cercadors.


Prova SEMrush amb 10 peticions extra


Eina de seguiment de posició de SEMrush

Aquesta eina de seguiment de posició de SEMrush, que es configura fàcilment, ens anirà enviant regularment els resultats de la comparativa de posició de les paraules en el cercador de Google, i per als dominis que li haguem indicat, molt útil per anar avaluant si els nostres esforços de posicionament van funcionant com esperem, i actuar en conseqüència.

Configuració del projecte de Seguiment de posició

Per començar hem de configurar el seguiment en uns pocs passos. Per a això cal començar situant-nos a la columna de l'esquerra i en instruments seleccionant seguiment de posició.

 Seguimiento de posición en la herramienta SEO Semrush

 

A la següent pantalla hem de donar d'alta el projecte/s que ens interessa. En funció del pla de Semrush que tinguem contractat, podem donar d'alta des d'un mínim de 5 projectes amb 500 paraules clau del pla Pro fins a un nombre il·limitat de projectes amb 5.000 paraules claus del Pla Enterprise.

Proyecto de seguimiento SEO en SEMrush

 

Ara, en la següent pantalla és on hem d'introduir les dades més rellevants. El primer, quin és el domini de la web principal sobre la que volem fer el seguiment i anàlisi de la competència, i quina és la zona geogràfica que ens interessa.

El punt 4 és bastant important, ja que aquí introduirem els dominis dels nostres competidors directes per valorar amb una anàlisi de la competència què fem millor que ells i en què ens porten avantatge. Aquesta eina SEO ens dóna per defecte aquells competidors que la seva anàlisi de paraules clau considera que són els nostres competidors, bàsicament els que rankejen amb les mateixes paraules clau que nosaltres. Podem seleccionar-los o no, això és decisió nostra. Aquesta proposta va bé perquè sempre es pot descobrir algun domini que estigui competint amb nosaltres en els cercadors, i que fins ara no havíem tingut en compte. També té la opció d'introduir manualment aquells competidors que considerem, ningú coneix millor que nosaltres qui és la nostra competència. Podem seleccionar de 1 fins a 15 competidors per incloure en el seguiment.

Elegir competidores para analisis de la competencia

 

El punt 6, 'Afegir paraules clau' és vital. Ha arribat l'hora de seleccionar paraules clau. Hem de tenir en compte el nostre límit de paraules clau, que hem de repartir entre tots els nostres projectes.

Tenim diverses opcions per crear el llistat de keywords a trackejar. Podem fer una selecció manual de keywords, importar una llista des d'un arxiu (*.txt, *.csv), o des dels serveis de Google, o podem deixar que SEMrush ens proposi un llistat de paraules clau, de les quals seleccionarem les que més ens interessin. Si volem podem combinar tots els modes de selecció. A mi m'ha anat molt bé el manual i seleccionar keywords d'entre les proposades per SemRush. Aquesta eina fa una selecció força completa, basant-se en les dades de posicionament que acumula en les seves bases de dades, però no oblidis revisar-la ja que sempre hi ha alguna cosa que no interessa, no té massa sentit, o simplement no quadra amb els nostres objectius que, òbviament el servei desconeix. No oblidis donar-li a la fletxa que divideix els requadres de selecció per a les 'Paraules clau' i 'Paraules claus per a la campanya'; si no ho fas no hauràs pujat cap paraula clau a la campanya. T'ho dic per experiència :)

Si al final el llistat és massa gran, i es consumirien massa paraules clau, es poden descartar paraules clau de la llista en qualsevol moment amb només marcar-les per ser eliminades.

Añadir palabras clave en SEMrush

 

En el punt 7 es marca la opció de que ens informin setmanalment per email de la situació de les campanyes; és una bona opció.

Arribats a aquest punt ja podem fer click sobre el botó 'Update Project and Start Tracking' perquè SEMrush comenci el seguiment de dominis i paraules clau amb les dades que acabem d'informar.

 

Anàlisi de la competència amb el seguiment de posició

El projecte ja es dóna d'alta al quadre de projectes de seguiment de posicionament, però cal esperar un temps, que pot ser fins a una hora en funció del volum de dades que hagi de analitzar SEMrush, per poder veure les dades fruit de l'anàlisi de seguiment de l'eina. Un cop transcorregut aquest temps, a la taula s'indica la darrera data d'actualització i, seguint el mateix enllaç que ens informa de la data ja podem anar a la descripció general per analitzar com s'estan posicionant el nostre domini, i els dominis de la nostra competència pel que fa a les paraules clau seleccionades.

Visión general del Ranking de seguimiento SEO

Descripció general de resultats del seguiment

Analitzarem què ens diu aquesta pantalla de resultats del seguiment: en el requadre de rànquings el primer que ens indica és el Top 3 (són aquelles paraules que tenim en les tres primeres posicions de la primera pàgina de google), després ens indica quàntes paraules surten en primera pàgina del cercador i si des de l'última revisió ha augmentat o ha disminuït aquest nombre de paraules. 

El següent requadre ens indica el nombre de paraules que surten en primera i segona pàgina dels resultats del cercador i finalment els dos requadres de baix ens diuen l'evolució de les paraules clau que hem seleccionat per al seguiment. En el primer veiem quantes han millorat la seva posició i en el segon quantes han empitjorat. En aquesta mateixa pantalla, més avall, podem veure l'evolució de cadascuna de les nostres paraules clau en la nostra web i en les de la competència que hem seleccionat en el projecte.

Ranking de palabras clave en SEMrush

Veiem que les paraules s'ordenen de millor a pitjor posició a Google. El nombre ens indica en quina posició està la nostra paraula; per exemple, la primera està en la posició 6, cosa que ens indica que surt a la primera pàgina, ja que google treu a cada pàgina 10 URL's. Si volem veure-ho al cercador només hem de clicar sobre el número de la paraula clau que desitgem veure i se'ns obre un requadre en el qual podrem veure els resultats de cerca amb la pàgina posicionada per aquesta paraula. Una altra opció és seleccionar 'veure SERP' i l'enllaç ens porta diretamente a la pàgina de resultats de cerca de Google de la keyword amb la que s'enllaça a la nostra pàgina.

Posiciónamiento en google y anuncios adwords

 

Vista de SERP en Google

I com no, el més important és comprovar cóm li estan funcionant aquestes mateixes paraules a la nostra competència, i si estem millor o pitjor posicionats que ells.

Rànquing de palaules clau

Una altra opció interessant és consultar el rànquing de paraules clau en la segona pestanya del quadre.

SemRush

Valor de las palabras clave

En fer-ho entrem en una pantalla en què veiem per cada domini del projecte l'evolució entre dates del posicionament de les paraules que millor funcionen, el CPC, que és el preu mitjà en dòlars americans del clic en l'anunci de Adsense per aquesta recerca, i el volum mitjà de consultes de cerca per a cada paraula clau en els últims 12 mesos.

 

Comparació de domini

Podem consultar l'evolució de les nostres paraules clau comparant-nos amb els nostres competidors. Per a això hem de clicar al botó de comparació de domini.

Análisis de la competencia por dominios en SemRush

Un cop a la pantalla de comparació de domini el primer que podem decidir és amb quants dels nostres competidors volem veure la comparació. Nosaltres decidim si volem veure 1,2,3... o tots. La següent opció a tenir en compte és el tram que volem visualitzar. Aquí podem escollir entre l'últim dia, una setmana, l'últim mes o l'últim any. Així podrem analitzar com evolucionen les paraules clau i cap a on s'encamina la tendència.

No oblidis que a totes les pantalles podem exportar en diversos formats l'informe que hem generat online per poder-lo consultar en qualsevol moment sense necessitat d'estar connectats a SEMRush

 

Descubriment de Competidors

A continuació veurem quina informació ens dóna el botó de Competitors Discovery:

Analisis y descubrimiento de competencia

Com bé diu la pròpia paraula anem a descobrir quins són els nostres competidors en funció de les paraules clau posicionades entre els 20 primers resultats de recerca que comparteixen amb nosaltres. S'ordenen de major a menor competència. Veurem marcats en blau els competidors que nosaltres havíem donat d'alta i en gris els que no havíem considerat, així que amb aquesta pantalla podrem descobrir competidors que no coneixíem, i analitzar-ls després per esbrinar amb quines paraules clau ens fan la competència, o quines paraules clau els estan resultant bé, o portant més trànsit. Si tenim possibilitats, o no estan molt competides, hauríem d'apostar per aquestes noves paraules clau redactant bons continguts, buscant els enllaços que ja han aconseguit els nostres competidors, i començar a rankejar igual o millor que ells amb aquestes keywords.

 

En conclusió, SEMrush és una de les millors eines SEO per descobrir sense complicacions les paraules clau que millor poden resultar en les nostres estratègies de SEM i de SEO, i les que utilitza la nostra competència; ens permet estimar si podem arribar a rankejar amb elles, i fer un seguiment setmanal dels resultats de la nostra estratègia de posicionament, sempre sense perdre de vista els de la competència.

 


Prova SEMrush amb 10 peticions extra